O jarmarku słów kilka

Jarmark Średniowieczny to cykliczna impreza organizowana na Zamku Grodno o wieloletniej już tradycji. Był jednym z pierwszych tego typu wydarzeń w regionie, co nie przeszkadzało mu już w 2005 roku otrzymać miano „Najciekawszego Produktu Turystycznego PTTK”.

Przez kolejne lata wiele podobnych wydarzeń, zwanych potocznie „Turniejami rycerskimi” powstawało, a także kończyło swoją historię. Niewątpliwie Jarmark Średniowieczny można uznać za „imprezę historyczną” posiadającą jedną z najdłuższych tradycji w okolicach ziem wałbrzyskich, ale także w całej Polsce. Stał się wydarzeniem rozpoznawalnym i docenianym. Początkowo gościł tylko turystów i rekonstruktorów z pobliskiej okolicy. Obecnie zjeżdżają do nas mieszkańcy także innych województw, a pośród odtwórców historycznych wielokrotnie gościliśmy także gości zagranicznych.

Bractwo Zamku Grodno z roku na rok zdobywa kolejne doświadczenia i nie spoczywa na laurach, wkładając ogrom sił i czasu w organizację Jarmarku. Ogromnym zasobem jest tutaj pasja członków Bractwa, ale niewątpliwie także niezwykła współpraca z Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu oparta na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Szczególnie od momentu w którym stanowisko Dyrektora CKiT objął Pan Paweł Brzozowski Jarmark nabrał jeszcze większego rozmachu.

Chcielibyśmy przenieść Państwa, w odległe czasy średniowiecza. Sprawić by na kilka chwil zapomnieli Państwo o kłopotach w pracy i codziennym życiu, a dali się porwać urokowi i magii dawnej epoki.
Gwarantujemy, że nie będą Państwo chcieli szybko odjeżdżać, za to chętnie odwiedzą ponownie. Wszystkie występy oraz całodzienne wystawy rzemieślników, pokazy tańców, walk oraz różnego rodzaju konkurencje zarówno dla osób związanych z Bractwem jak i przede wszystkim dla turystów, mają na celu pokazanie dawnego życia na zamku.
Chcemy zburzyć mity średniowiecza jako bajkowego okresu rycerzy na białych koniach walczących ze smokami, księżniczek zamkniętych w wieżach czy też umartwiających swoje ciało ascetów. Chcemy pokazać ludzkie oblicze tego jakże niedocenianego i stereotypowo postrzeganego okresu. Wyobrażenia o średniowieczu jako o epoce zacofania wynikają z minimalnej wiedzy na temat jej osiągnięć, podczas gdy w tamtych czasach rozkwitała tradycja, nauka i kultura. Usiłując przybliżyć turystom średniowieczną rzeczywistość wprowadzamy ich w niezwykły świat tętniącej życiem osady handlowej, prezentujemy rzemiosło, pokazujemy walki i tańce.
Bardzo szybko można się zorientować jak podobni do współczesnych ludzi byli mieszkańcy średniowiecza, kierowali się takimi samymi zasadami, mieli podobne ideały i cele. Jeśli będziemy w stanie przekonać państwa o wyjątkowości kultury wieków średnich, a także pokazać ich ludzkie oblicze, przy jednoczesnym zapewnieniu niezapomnianych wrażeń i świetnej zabawy, to nasz cel zostanie osiągnięty.

Na ideę Jarmarku Średniowiecznego składają się więc trzy równoważne aspekty:

Po pierwsze jest to wydarzenie pozwalające odtwórcom historycznym okresu średniowiecza spotkać się, wymienić swoimi doświadczeniami i wiedzą. W organizowanych turniejach podejmują oni rywalizację odnoszącą się do dawnego etosu, opartą na honorze i współzawodnictwie. Prezentują swoje rzemieślnicze produkty w swoich kramach oraz bawią się tańcząc i biesiadując po zamknięciu bram zamku.

Po drugie ożywianie historii ma charakter edukacyjny dla odwiedzających nas turystów. Cieszymy się kiedy udaje nam się przełamać obraz średniowiecza prezentowany w popkulturze, znany z filmów fabularnych, będący wybuchową mieszaniną wiedzy archeologicznej, świata fantasy oraz ludzkiej wyobraźni. Czujemy satysfakcję, gdy turyści zakładając zbroję przekonują się, że nie waży ona 50 kg. Gdy zapamiętują, że wikingowie nie mieli rogów na hełmach. Gdy oglądając turnieje, słysząc szczęk oręża, widząc krew oraz pękające w trakcie uderzeń miecze, dowiadują się, że to nie jest wyuczony układ, ale prawdziwa walka.

Po trzecie chcemy zachęcić zarówno turystów jak i rekonstruktorów do obcowania z historią i architekturą Zamku Grodno. Jest to obiekt wyjątkowy, położony w niebywale malowniczej okolicy, zachwycający wielkością bryły oraz budzący dreszcze legendami oraz opowieściami o niezrozumiałych, tajemniczych zjawiskach, które wciąż mają miejsce. Chcemy aby Jarmark promował zarówno twierdzę, jak i rejon jej położenia.

Scroll to Top